Apie mokymus

Pasauliniais tyrimais įrodyta, kad dauguma problemų medicinoje kyla dėl gydytojo/ slaugos specialisto ir paciento tarpusavio bendravimo stygiaus. Dėl gydytojo nerūpestingumo ar klaidų itin retai kyla teisiniai ginčai, nes daugelio jų priežastis – neadekvatus paciento ir gydytojo bendravimas.

Mokymai padidina pacientų pasitenkinimo gaunamomis paslaugomis lygį, sumažina konfliktinių situacijų su pacientais skaičių, teigiamai įtakoja įstaigos mikroklimatą, sustiprina kiekvieno darbuotojo asmeninę ir komandinę atsakomybę už galutinius įstaigos rezultatus.

Mokymų metu taikomos skirtingos mokymo metodikos, siekiant visapusiškai tobulinti dalyvių gebėjimus. Derinami aktyvūs ir pasyvūs, žodiniai ir vaizdiniai mokymo metodai: individualus ir grupinis darbas, konkrečių atvejų analizė, intensyvus įgūdžių formavimas. Metodai parenkami, atsižvelgiant į tikslinės grupės sudėtį, dalyvių poreikius, jų žinių bei įgūdžių lygį, taip pat siekiamus mokymo tikslus ir laukiamus rezultatus.

Kontaktai
Tel. +370 686 93581
El. paštas: info@atentis.lt